Home Sherbimet Land Rover Servis

Land Rover Servis

 • Te gjitha sherbimet dhe riparimet
 • Ofrojme sherbim te plote diagnostikimi me pajisjet Autologic
 • Saldime
 • Nderrim nga bezine ne nafte dhe nga nafte ne benzine
 • Instalim i LPG Autogas kursimi: mbi 50% e kostos se karburantit
 • Instalimet ECOFLOW deri ne 15% karburantit e ruajtur ne nafte, benzine dhe ne gaz
 • Rindertim
 • Ofrim dhe montim aksesoresh
 • Test M.O.T dhe pergatitja
 • Mjete marrese (karroatreci)
 • Riparim dhe ngjyrosje e demtimeve te vogla
 • Pjese origjinale te Land Roverit disponimi i markave te tjera
 • Mjete per mbledhje ne baze te takimit