Home Sherbimet Mini Cooper Servis

Mini Cooper Servis

 • Paisur me vegla moderne per te bere diagnostikimin
 • Mirembajtja e planifikuar
 • Diagnostikimi elektrik
 • Motorri dhe riparimi i percuesit
 • Sherbim i kompletuar A/C
 • Riparim karrocerie
 • Analizimi i shkaqeve te rrjedhjeve dhe pershtatja me specifikimet e fabrikes
 • Nderrim vaji dhe filtrave
 • Sherbim drejtimi
 • Ekzaminim zhurmash
 • Zevendesim dhe balancim gomash